ભાષા બદલો
Hdpe Water Pipe

Hdpe Water Pipe

ઉત્પાદન વિગતો:

 • લક્ષણ Good Quality
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર HDPE Water Pipe
 • સામગ્રી એચડીપીઇ
 • કનેક્શનનો પ્રકાર સંયુક્ત સોકેટ
 • વ્યાસ મિલિમીટર (મીમી)
 • રંગ Black
 • Click to view more
X

HDPE પાણી પાઇપ કિંમત અને જથ્થો

 • મીટર/મીટર
 • મીટર/મીટર
 • 100

HDPE પાણી પાઇપ ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • મિલિમીટર (મીમી)
 • Black
 • Good Quality
 • HDPE Water Pipe
 • એચડીપીઇ
 • સંયુક્ત સોકેટ

HDPE પાણી પાઇપ વેપાર માહિતી

 • એડવાન્સ કેશ (સીઆઈડી)
 • દર મહિને
 • દિવસો
 • ઓલ ઇન્ડિયા

ઉત્પાદન વિગતો

We are a well known manufacturer of HDPE Water Pipe in the market. This is used across the globe for applications such as water mains, gas mains, slurry transfer lines, sewer mains, fire system supply lines, rural irrigation, electrical and communications conduit, and stormwater and drainage pipes. HDPE Water Pipe helps in carrying potable water, hazardous wastes, slurries, cables, wastewater, chemicals and compressed gases as well as oils.

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

HDPE Pipe માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top