ભાષા બદલો
Blue HDPE Coil Pipe

Blue HDPE Coil Pipe

ઉત્પાદન વિગતો:

 • લક્ષણ Good Quality
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Blue HDPE Coil Pipe
 • સામગ્રી
 • આકાર
 • લંબાઈ મીટર (એમ)
 • રંગ Blue
 • Click to view more
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 100

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Blue HDPE Coil Pipe
 • Blue
 • Good Quality
 • મીટર (એમ)

વેપાર માહિતી

 • દર મહિને
 • દિવસો

ઉત્પાદન વિગતો

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

HDPE Pipe માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top