ભાષા બદલો
HDPE Pipe Bend

HDPE Pipe Bend

ઉત્પાદન વિગતો:

  • ઉત્પાદનનો પ્રકાર
  • સામગ્રી
  • બાહ્ય વ્યાસ મિલિમીટર (મીમી)
  • રંગ Black
  • Click to view more
X

કિંમત અને જથ્થો

  • 50

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

  • મિલિમીટર (મીમી)
  • Black

વેપાર માહિતી

  • દિવસો

ઉત્પાદન વિગતો

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

HDPE Pipe Fittings માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top